2019-05-23

Kontrole

 

 

 

 

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.

  Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.

 

 

 

Lp

Organ kontroli

Data kontroli

Zakres kontroli

1.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

11-13.01.2017r.

Ewaluacja problemowa w zakresie obszarów:

- Uczniowie są aktywni.

-Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

09.06.2017r.

Ocena programu: „Ars, czyli jak dbać o miłość".

3.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

21.06.2018.

Ocena programu : „ Podstępne WZW”

4.

Starostwo Powiatowe w Płońsku

20.03.2019 i 2.04.2019

Kontrola pracy dyrektora w związku z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.

5.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

17.04.2019

Kontrola doraźna w zakresie spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły.

6.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

28.05.2019

Ocena programu: „Ars, czyli jak dbać o miłość".

7 Starostwo Powiatowe w Płońsku 17.09.2019 Sprawdzenie poprawności przekazywanych danych do SIO wg. stanu 30.09.2018
8 Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie 03.03.2020 Organizacja zajęć oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedadogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

 

Załączniki

  Kontrola pracy dyre...y pracy.1.pdf 14,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pracy dyre...y pracy.2.pdf 10,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z ewaluacji ...j 2017 r..pdf 680,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z wizyta...d 2018 r..pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z wizyta...- Sanepit.pdf 979,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z wizyta...pid dok.2.pdf 1022,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...Płońsku.pdf 784,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prot.kontr. rok 2020.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się