2019-05-24

Kadra pedagogiczna

 1. Augustyniak Mariusz - nauczyciel religii
 2. Adamuszewska Marta - nauczyciel języka angielskiego
 3. Białecki Paweł - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 4. Bojarski Marek - nauczyciel religii
 5. Borzym Barbara - nauczyciel geografii
 6. Braniewska Jolanta - nauczyciel chemii
 7. Bronowski Piotr - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 8. Brzeska Ewelina - nauczyciel języka angielskiego
 9. Bytner Grażyna – nauczyciel wspomagający
 10. Ciosek Daria – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 11. Cybulska Małgorzata – psycholog szkolny
 12. Dalecki Adrian- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 13. Dąbrowska Agnieszka - pedagog szkolny
 14. Gajewska Anna - nauczyciel języka polskiego
 15. Giżyńska Ewa - nauczyciel języka polskiego
 16. Gloch Piotr - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 17. Golacik Olga - nauczyciel wspomagający
 18. Goszczyńska Wioletta – nauczyciel języka angielskiego
 19. Grala Beata - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 20. Grzelecka Anna - nauczyciel matematyki
 21. Grzymała Emilia – nauczyciel języka angielskiego
 22. Grzymała Krzysztof - nauczyciel języka angielskiego
 23. Honczar Renata - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 24. Iwanowska - Maliszewska Agata - psycholog
 25. Jóźwiak Jan - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 26. Junczak Wiesława - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 27. Kacperska Urszula -nauczyciel religii
 28. ks. Kalinowski Tomasz - nauczyciel religii
 29. Konarzewski Paweł - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 30. Kornacka Beata - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 31. Korcz Anna - nauczyciel biologii
 32. Kozłowska Joanna - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 33. Kowalska Katarzyna - nauczyciel języka niemieckiego
 34. Krzywkowska Katarzyna - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 35. Ksybek Karolina - nauczyciel wspomagający
 36. Kujawska Małgorzata - nauczyciel języka francuskiego
 37. Kułakowska Iwona - nauczyciel języka angielskiego
 38. Kwiatkowska Anna - nauczyciel wychowania fizycznego
 39. Leszczyńska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego
 40. Lipińska Katarzyna - nauczyciel matematyki
 41. Malczewska Anna - nauczyciel języka rosyjskiego
 42. Marciszewski Jarosław nauczyciel historii
 43. Marciniak - Pniewska Ewa - nauczyciel chemii i informatyki
 44. Markowska Anna - nauczyciel informatyki
 45. Matusiak Małgorzata - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 46. Matuszewska Małgorzata - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 47. Michalak Beata - nauczyciel wychowania fizycznego
 48. Młotek Anna - nauczyciel języka francuskiego
 49. Najechalska Jolanta - nauczyciel matematyki
 50. Nowicka Agnieszka - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 51. Ofierska Ewa - nauczyciel języka niemieckiego
 52. Osuch Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego
 53. Pachla Agnieszka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 54. Pakulski Sebastian ks. - nauczyciel religii
 55. Pawlak Jolanta - nauczyciel matematyki
 56. Pęcherzewska Krystyna - nauczyciel wychowania fizycznego
 57. Piotrowski Igor – nauczyciel wychowania fizycznego
 58. Rutkowska Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych i wychowania fizycznego
 59. Rychter Monika - nauczyciel wspomagający
 60. Sadowski Robert - nauczyciel matematyki
 61. Salak Anna - nauczyciel matematyki
 62. Sajnog Ewa - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 63. Siuda Bogumiła - nauczyciel historii i wiedzy o kulturze
 64. Skibińska Joanna - nauczyciel bibliotekarz
 65. Skorupka Artur – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 66. Skowrońska Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego
 67. Skwarska Alina - nauczyciel wychowania fizycznego
 68. Stańczak Radosław - nauczyciel wychowania fizycznego
 69. Stolpa Elwira - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 70. Sokołowski Ireneusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 71. Sosnowska Edyta - nauczyciel wspomagający
 72. Szóstak Ewa - nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 73. Szulc Iga – nauczyciel matematyki
 74. Szymańska Katarzyna – nauczyciel języka polskiego
 75. Ważyńska Małgorzata - nauczyciel biologii
 76. Wierzbicka Edyta - nauczyciel fizyki
 77. Wiśniewska Joanna – nauczyciel języka angielskiego
 78. Witkowska Joanna - nauczyciel bibliotekarz
 79. Zaporowicz Sebastian - nauczyciel wychowania fizycznego
 80. Zielonka Wojciech - nauczyciel matematyki i informatyki
 81. Zwierzchlewska Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego
 82. Żakowska Joanna - nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
 83. Żochowska Kalina - nauczyciel języka polskiego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się