2017-09-17

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku prowadzony jest w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, znajdującego się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/).

Strona BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.: Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP  umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Menu przedmiotowe wyświetlane jest na każdej stronie serwisu.

Powrót do strony podmiotowej BIP Starostwa jest możliwy poprzez wejście na znajdujący się w górnej lewej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej".

Dostęp do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jest możliwy z poziomu lewego menu,  zakładka „bip.gov.pl”.

Do szybkiego wyszukania pożądanych informacji służy moduł wyszukujący umieszczony w prawym górnym rogu głównego menu. W pole to należy wpisać kluczowe frazy, a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Szczegółowa instrukcja korzystania ze strony BIP  znajduje się w załączonym poniżej  Podręczniku użytkownika systemu SSDiP.

Załączniki

  podrecznik SPBIP.pdf 3,41 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się